treść Giaura - klp.pl
klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Wiecznie pogodnem i nie zachodzącem.
Biegą , zielone chustki wywijają ,
Pocałunkami rycerza witają ;
Bo raj rozkoszy zgotowany temu,
Kto zginął walcząc przeciw niewiernemu.
Lecz ty, niewierny! ciebie anioł śmierci,
Monkir, swą kosą rozerwie na ćwierci ,
Potem zawlecze na nowe katusze
Przed tron Eblisa twą przeklętą duszę .
Tam ogień , wiecznych męczarni narzędzie,
Ciało twe palić , w duszy goreć będzie;
Słuch nie obejmie, język nie obwieści,
Ile się piekła wewnątrz ciebie zmieści.
Lecz wprzód zostaniesz na ziemi upiorem
I trup twój, z grobu wyłażąc wieczorem,
Pójdzie nawiedzać krainę rodzinną ,
Powinowatych spijać krew niewinną .
Tam, na rodzeństwo własne zajuszony,
Wyssiesz krew swojej siostry, córki, żony;
Ścierw twój zasilisz cudzym życia zdrojem,
Chciwie pić będziesz, brzydząc się napojem.
A twe ofiary rozstając się z światem

Poznają , że ich ojciec był ich katem;
Przeklną cię , twoje usłyszą przeklęstwa;
I na pniu wyschnie szczep twego rodzeństwa.
Ostatnia twoja ofiara na świecie
Będzie twa córka, najmilsze twe dziecię ,
Ona konając krzyknie na cię : "Ojcze!" -
I krzyk ten ściśnie usta dzieciobojcze,
Ale ssać muszą , dopóki się żarzy
Ogień w źrenicach, rumieniec na twarzy;
Aż ujrzysz w końcu, jak szklana powłoka
Zamrozi, zaćmi ostatni blask oka.
Natenczas ręką przeklętą z jej głowy
Oderwiesz włosów warkocz bursztynowy;
Z tego warkocza pukiel darowany
Może na sercu nosi jej kochany,
A ty dziś w piekle złożysz jego szczątki,
Jak samobójstwa twojego pamiątki.
Krwią twoją własną , najmilszą ociekły,
Gryząc twe usta i zgrzytając wściekły,
Wrócisz się znowu pomiędzy grobowce;
A tam upiory, twoi współwędrowce,
Gule, Afryty, spotkają cię w mroku.
I oni twego zlękną się widoku,
I do podziemnych skryją się otworów
Spotkawszy widmo, brzydsze od upiorów.
* * *
Jak się ten zowie kalajor ponury ? -
Twarz mnie znajoma - raz go napotkałem
W ojczyźnie mojej; leciał między góry

Na dzielnym koniu, pominął mnie cwałem;
Leciał , jak tylko zdoła koń wyskoczyć ,
Oblicze jezdca ledwie mogłem zoczyć -

Oznacz znajomych, którym może się przydać

strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 -  - 6 -  - 7 -  - 8 -  - 9 -  - 10 -  - 11 -  - 12 -  - 13 -  - 14 -  - 15 -  - 16 -  - 17 -  - 18 -  - 19 -  - 20 -  - 21 -  - 22 -  - 23 -  - 24 -  - 25 -  - 26 - 


  Dowiedz się więcej
1  „Giaur” jako powieść poetycka
2  Główne motywy Giaura
3  Giaur - streszczenieKomentarze
artykuł / utwór: treść Giaura    Tagi: